ที่ให้

posted on 05 May 2008 20:48 by iuvday

 .

ความรัก

ความเข้าใจ

ความไว้ใจ

 

.

edit @ 5 May 2008 20:51:30 by iuvday

Comment

Comment:

Tweet